Page 6 - Sielunpeili 6/2021
P. 6

Naisen
       tunnematkalla
              värejä ja          vaihtoehtoja            Kriisit ja suuret surut ovat kirkastaneet
           Eira Viitalan valintoja. Hän uskoo vahvasti,
            että elämä kantaa, vaikka onnellisuus ei
                  olekaan pysyvä tila.

                    Teksti: Merja Kiviluoma
                 Kuvat: Sami Pulkkinen ja Taina Renkola
                     Runot: Eira Viitala
            ohjalainen nainen Eira Viitala  Varsinainen kriisikohta hänelle oli avio-
            näkee elämässään värejä ja  ero ensimmäisestä miehestään. Samoihin
            vaihtoehtoja. Hän rakastaa  aikoihin monia hänelle läheisiä ihmisiä
            kirjoittaa ja heittäytyä uu- kuoli. Menetyksien ketju oli pysäyttävä.
            siin kokemuksiin. Viitalan  – Äitini, isäni ja appeni kuolivat neljän
            voimavaroja ovat myötätunto,  kuukauden aikajaksolla. Kuolemien ketju
            herkkyys ja energisyys. Krii- oli minulle henkilökohtainen myrsky.
      P sien ja surujen myötä elämä    Elämä laittoi minut polvilleen. Äitini oli
      on kiteytynyt valintoihin, joilla on arjessa  ollut tärkeä taustatukeni elämässä. Hänen
      merkitystä eniten.          menettämisensä koski eniten. Koin jääväni
        Viitala on pukenut kokemuksensa myös  todella yksin. Silloin aloin miettiä, mistä
      runoiksi. Hänen runokirjansa Pohjalainen  tässä kaikessa ylipäänsä on kyse, Viitala
      nainen avaa lukijalleen elämän keskeisiä  kertoo.
      teemoja, kuten rakkaus, oma ääni, naiseus,  Kriisi herätti myös lapsuuden traumoja.
      suru ja sukupolvien ketju.       – Koin voimani loppuvan. Vaihtoehtoja
        – Olen runomatkallani tällä hetkellä on- ei enää ollut, vaan minun piti hakea ulko-
      nellinen ja tyytyväinen, vaikka tiedänkin,  puolista apua. Silloin alkoi sisäinen prosessi,
      että onnellisuus ei ole pysyvä tila. Onnel- jossa tutkiskelin itseäni ja elämääni.
      lisuus koostuu pienistä hetkistä. Elämä on  Suruvuoden jälkeen Viitala löysi uusia ih-
      jatkuvaa kasvua, tasapainon hakemista ja  missuhteita, ja elämä alkoi jälleen selkiytyä.
      korjausliikkeiden tekemistä. Uskon vahvasti,
      että elämä kantaa, Viitala kiteyttää. Suorittamisen haasteessa
                                                Eira Viitalan runokirja
        Menetyksien ketjua        Viitala kertoo olleensa aina vahva suorittaja  Pohjalainen Nainen on
                         ja täydellisyyden tavoittelija.        tunnematka naiseuden
      Eira Viitala on kokenut monenlaisia murros- – Olen ollut reipas, kiltti, toimelias, iloi- syviin kerroksiin. Runot
      vaiheita elämässään. Ensimmäisen lapsen  nen ja aikaansaava. Olen aina halunnut tehdä  kuljettavat läpi työuran,
      syntymä on useimmille naisille iso muutos.  parasta mahdollista jälkeä ja heittäytynyt  äitiyden, parisuhteen
      Tuoreena äitinä hänkin hämmästeli lapsen  kaikkeen täysillä. Taustalla on kuitenkin  ja oman minuuden
      syntymän tuomia rakkauden ja suojelunha- vaikuttanut voimakas hyväksytyksi tule-  rakentumisen.
      lun tuntemuksia.           misen tarve tekemisen kautta.         Kuva: Taina Renkola

                                6
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11