Page 4 - Sielunpeili 6/2021
P. 4

! Sisältö 6/2021 !
                                                      48


                                           Samuli Hirvi on saanut oppinsa ruoanlaitosta
                                           asuessaan yhdeksän vuotta Hare Krishna
                                           -temppelissä munkkiopiskelijana sekä
                                           matkuessaan Intiassa.
       16                                   Kalastus on Miessakit ry:n toiminnanjohtaja                                           Tomi Timperin mieliharrastus. Kuvassa
                                           Timperi kalassa Norjan Lakselvissa.

                 12      Minuus                Energisoivat hoidot

                        16 Pärjäämisen paine haastaa nykymiestä.
                                           24 Suomessa kehitetyssä Satuhieronnassa
                        20 Ylar Lindepuu kannustaa miehiä kokei- yhdistyvät satujen ja mielikuvien voima
                                            kosketukseen ja turvalliseen läsnäoloon.
                         lemaan joogaa. Hänen mukaansa se voi
                         herättää sammuneet tunteet.    30 Sielunnukke konkretisoi sielusta puut-
                                            tuvaa osaa ja kipua, mutta myös suojaa
                        Henkilökuvassa             kadonnutta sielunosaa ja auttaa sitä
                                            löytämään tien takaisin kotiin.
                         6 Kriisit ja suuret surut ovat kirkastaneet
                         Eira Viitalan valintoja. Hän uskoo vah- 56 Anitta Niskanen pitää ajatuksesta, että
                         vasti, että elämä kantaa, vaikka onnelli- luonnonkivistä valmistettuja koruja käyte-
                         suus ei olekaan pysyvä tila.     tään arjen voimaantumiseen ja onnea
                                            tuomaan. Hänen mielestään myös kaupan
                        12 Luonto ja siitä kumpuava voima ovat tiu- alalla voi toimia ihmisten auttajana.
                         kasti läsnä Eeva Maria Leinon elämässä.
                         Mukana on myös joukko jumalattaria. Kulttuurit

                        28 Petra Schumacher-Kauppila loihtii  48 Ruokaa arvostetaan ja pyhitetään Hare
                         värikkäitä ja yksilöllisiä kaftaaneita. Hän  Krishna -liikkeessä. Siitä saa nauttia. Moni-
                         haluaa piristää tämän voimavaatteen  puolisen, intialaisen kasvisruoan uskotaan
                         kantajaa.              myös ennaltaehkäisevän sairauksia.
     Luonto on aina ollut tärkeä osa Eeva Maria
     Leinon elämää. Välillä se oli kadoksissa,  44 Kun Marja Kalolan elämässä sattui kään- 52 Lapsuuden ja nuoruuden karut kokemukset
     mutta nykyisin entistä tiukemmin mukana  nekohtia, asioita ei aina voinut puhua  peilautuivat runoilija Eeva-Liisa Mannerin
     kaikessa.                auki. Silloin hän tarttui kynään ja purki  tuotannossa koko hänen elämänsä ajan.
                         olonsa paperille.          Yksinäisyys ja suru ovat runoissa läsnä.

       Sielun         Päätoimittaja:       Tilauspalvelu:        Kannen kuvassa: Eira Viitala
                                               Kannen kuva: Sami Pulkkinen
                                 tilaukset@karprint.fi
                   Reetta Ahola
              peili
                   reetta.ahola@karprint.fi
              peili
                                 puhelinpalvelu arkipäivisin
                   Puh. 09-413 97 361
                                               Painopaikka:
                                 klo 9-11.30 puh. 09-413 97 300
                   Toimitus: Karprint Oy   Tilaushinnat:        Karprint Oy, Vihti 2021
                   Vanha Turuntie 371,    Kestotilaus 46 euroa/vuosi
                   03150 Huhmari       Määräaikainen 50 euroa/vuosi Aikakausmedia ry:n jäsen
       Henkisen hyvinvinnin erikoislehti.
       Sielunpeilistä konkreettisia  Mediamyynti:     Vuonna 2022 ilmestyy     ISSN 1798-2642 (painettu)
       työkaluja sisäisen kasvun tueksi. Sirpa Hornaeus  kuusi numeroa Sielunpeiliä.  ISSN 2489-8678 (verkkojulkaisu)
                   sirpa.hornaeus@karprint.fi Seuraava numero ilmestyy
       29. vuosikerta      Puh. 040-7538 555     helmikuun 2022 loppupuoliskolla.  www.sielunpeili-lehti.fi
                                4
   1   2   3   4   5   6   7   8   9