Quantia kvanttihoito on kvanttihoitaja ja kouluttaja Carola Roseltin kehittämä hoitomuoto. 

– Kvanttihoidossa mennään kvant-
titietoisuuteen, jota kutsun nollatilaksi. Siinä tilassa ei ole ajatuksia, ei hyvää tai pahaa, eikä kylmää tai kuumaa. Kaikki vain on. Tämä on kvanttitietoisuutemme positiivinen tila, hän kiteyttää. 

Carolan mukaan nollatilassa ihminen ymmärtää, että kaikki on hyvin –  suuren suunnitelman mukaisesti. 

– Ihminen on itse luonut erilaisia ongelmia tielleen, mutta neutraali nollatila on ongelmista vapaa.

Carolan mukaan kvanttihoidossa tapahtuu puhdistumista. 

– Tällä hetkellä ajankohtaista näyttää olevan itse kunkin kohdalla suvussa olevien traumaattisten tapahtumien puhdistaminen. Euroopassa käynnissä oleva sota on nostanut ihmisissä paljon sotaan liittyviä muistijälkiä. Tällä hetkellä niitä on tärkeä puhdistaa kehomuististamme. Useimmiten kokemuksia nousee 6-8 sukupolven takaa, mutta joskus jopa 21 sukupolven takaa, hän sanoo.

Hoitomenetelmänsä sisältöä on Carolan mielestä hankala selittää. Parhaiten sen sisäistää kokemalla. 

– Kvanttihoito voi saada aikaan suuria muutoksia muutamassa sekunnissa, hän korostaa.

Oivalluksia nollatilassa

Käytännössä hoitaminen tapahtuu hoitopöydällä, mutta nykyisin yhä enemmän puhelimessa. Hoidon aluksi hakeudutaan neutraaliin tilaan, jossa huomio annetaan kvanttitietoisuuden kautta esille nouseville asioille. 

– Olen tehnyt pitkään tätä työtä, pääsenkin itse hyvin nopeasti nollatilaan, mikä auttaa asiakastakin pääsemään siihen. Molempien ollessa neutraalissa tilassa otan vastaan informaatiota siitä, mitä juuri nyt pitäisi tietää ja miten juuri nyt tulisi hoitaa, Carola luonnehtii.

Hän kertoo, että nollatilaan pääsemiseksi ei tehdä varsinaisesti mitään. Siitä puuttuu kaikki yrittäminen. Kaikki tapahtuu luonnostaan. 

– Kvanttihoidossa emme kanavoi, emme käytä symboleja tai erityisiä käsien asentoja. Kun Kristus aikoinaan paransi ihmisiä, hän tuskin mietti, miten laittaa kätensä. Ei ole mitään sääntöjä. 

Carola painottaa, että kvanttihoitajat ovat erilaisia: selvänäköisiä, selväkuuloisia, selvätietoisia ja selvätuntoisia. Niinpä jokainen käyttää hyödyksi omia taipumuksiaan informaation saamisessa. 

– Itselleni informaatio voi tulla elokuvan tapaan selvänäköisyyden kautta. Voin saada selvätietoisesti tietoa vaikkapa siitä, mitä henkilölle tapahtui 4-vuotiaana. Kun kerron saamani tiedon, hoidettava usein muistaa sen, vaikka olisi unohtanut itse tapahtuman. 

Lue lisää Sielunpeilin numerosta 4/2022!

IMG 8987

– Jos ihmiset loukkaavat sinua ja resonaatio tuntuu sinussa, on hyvä kysyä, mitä sinussa tapahtuu. Kun oivallat asian nollatilassa, kokemus häviää, ja tässä neutraalissa tilassa ymmärrät, että kaikki on hyvin, Carola Roselt korostaa. Kuva: Livia Roselt