Pyöriikö elämä toisen ympärillä?

Läheisriippuvuus on useimmiten alita-junnassa vaikuttava malli. Sillä ei ole tekemistä ihmisen iän, älykkyyden, koulutuksen tai sukupuolen kanssa. Läheisriippuvuuden takana on yritys löytää turvaa ja rakkautta.

Yllättävän usein tarpeiden täyttäjää etsi-tään ihmisestä, joka ei niitä pysty antamaan. Samalla kuitenkin läheisriippuvuutta poteval-le tarjoutuu mahdollisuus katsoa sisimpäänsä ja käydä eheytymisen tielle.

Itsetuntemusohjaaja ja kouluttaja Eevi Minkkinen kertoo, että läheisriippuvuuden ilmenemismuodot ovat aina yksilöllisiä, jos-kin yleisiä ’oireita’ voidaan tunnistaa.

Läheisriippuvuuteen liittyy tavallisesti ahdistusta, avuttomuutta ja pelkoja.

– Hyvä mittari on esimerkiksi se, että kiintymys toiseen ihmiseen tapahtuu aina jollain tavalla oman itsen kustannuksella, hän sanoo. Terve tarvitsevuus on normaalia. Läheisriippuvuudessa tarvitsevuudesta on tullut hallitseva ja ehdollistava.

– Tyypillistä on, että henkilö ei pidä huolta omista tarpeistaan tai tunnista omia rajojaan. Oma elämä alkaa pyöriä toisen ympärillä, eikä sellaisen asian ympärillä, johon voisi itse oikeasti vaikuttaa.

Lapsuuden malli

Minkkinen sanoo, että läheisriippuvuuden juuret ovat tavallisesti lapsuudessa. Turvallinen ja tasapainoinen lapsuus ei yleensä aiheuta ihmiselle taipumusta tulla läheis-riippuvaiseksi myöskään myöhemmin. Jos kuitenkin lapsuus on turvaton ja läheinen suhde vanhempiin puuttuu, syntyy läheisriippuvuudelle kasvualusta.

Läheisriippuvaisuudesta kärsivä ihminen saattaa vetää puoleensa sellaisia ihmisiä, jot-ka tuovat herkimmin esille omat traumat. Eevi Minkkinen puhuu usein traumakemi-asta, jossa kahden ihmisen traumat kohtaavat ja ruokkivat toisiaan.

Lue lisää Sielunpeilin numerosta 2/2020!

 

Eevi Minkkinen

Eevi Minkkinen puhuu läheisriippuvuudesta myös omasta kokemuksestaan. Hän kertoo reilut kymmenen vuotta sitten, 20-vuotiaana havahtuneensa omaan läheisriippuvuuteensa ja löysi tuolloin ensimmäistä kertaa asialle myös nimen.